ASPEKTI – uopšteno

ASPEKTI – uopšteno

ASPEKTI – uopšteno

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

 

Svojom šetnjom kroz zodijak planete stalno menjaju odnos jedna prema drugoj. Mogu se poklopiti, mogu proći jedan pored drugoga, mogu biti na nekoj udaljenosti što se izražava stepenima kruga. Poznavanje aspekata spada u važno područje astrologije. Važno je još u kom se polju horoskopa odigravaju, na koji se događaj tog polja mogu primieniti, da li će se odraziti u spoljnom ili unutrašnjem svetu osobe, kao i da li ta osoba ima sposobnost samokontrole ili sposobnost da uplive aspekta iskoristi odnosno preboli.


Što je astrološki aspekt?

Uopšteno  sve planete se nalaze u natalnom krugu od 360 stepeni. Svaka zauzima svoju poziciju u trenutku rođenja u određenoj kući i određenom znaku, na određenom stepenu tog znaka. Svaki znak je podeljen na 30 stepeni, a dvanaest znakova čine tih 360 stepeni . Pa je određena (imenovana) udaljenost merena u stepenima između dve planete aspekt. Dakle udaljenost izražena u stepenima je od izuzetne važnosti jer nisu sve udaljenosti ujedno i aspekti.

Za neke aspekte (udaljenosti u stepenima) se kaže da su lagani, harmonični ili umirujući, ublažujući ili laki, dok za neke druge se kaže da su izazovni ili disharmonični, teški, zategnuti, stimulativni ili čak iritantni.

Niti jedan aspekt; sam po sebi nije niti dobar, niti loš. Previše harmoničnih aspekata, može vas učiniti dosadnom i neinteresantnom osobom. Sve deluje sasvim lako i život protiče bez ikakvih događanja. Dok nekoliko izazovnih kvadrata i opozicija, može vas stimulisati i probuditi vaš karakter, a život postaje interesantniji kad u njemu ima malo napetosti. S druge strane, previše kvadrata i opozicija bez ikakvih trigona i sekstila, učini će vas gorkim, tvrdoglavim i iritantnim za sebe samoga, a i za okolinu.

Što je orbis uži (manja su odstupanja od ugla) aspekt je jači, a uticaj aspekta slabi kako se orbis širi. Dakle udaljenost planeta je izražena aspektima koji imaju svoj tačno određeni broj stepeni. Međutim, svaki od aspekta ima dozvoljeno odstupanje od tog tzv. tačnog aspekta - broj stepeni i minuta koji je manji ili veći od tačnog aspekta. Takvo odstupanje zovemo dozvoljena orbita aspekta. Zavisno o vrsti aspekta varira i dozvoljena orbita (orbis). 

Svaki određeni aspekt ima i svoje značenje, a postaje naročito značajan ukoliko je u dodiru s tzv. uglovima natalne karte (AscedentDescedentImum Coeli,Medium Coeli i Vertex).(v. astrološke kuće )
U astrologiji postoji pojela aspekata na lake (dobre) i teške (loše) i na jake, srednje i slabe aspekte: 

 

 • Jaki: konjukcija, kvadrat, trigon i opozicija
 • Srednji: sekstil, inkonjunkcija i sesquiquadrat
 • Slabi: semi-kvadrat i semi-sekstil
 • Laki: sekstil i trigon
 • Teški: kvadrat i opozicija.

Ovo je tradicionalna podjela aspekata. Naime, mnogi autori se ne slažu sa ovakvom podelom nego prvenstveno gledaju koje su planete u igri i da li te planete same po sebi izrađavaju međusobnu usklađenost ili ne.
Postoji celi niz natalnih karata u kojima prevladavaju trigoni koji spadaju zapravo pod lake aspekte, ali su njihovi vlasnici ili serijske ubice ili kriminalci. Isto tako postoje natalne karte opterećene kvadratima i opozicijama, a osoba nije ni kriminalac niti ubica. 

Nadalje, ponekad manji aspekti mogu izuzetno jako delovati, a da ih prilikom ne uzmemo u obzir.
Kada posmatramo aspekte i njihovu važnost, postoje neka prvaila koja bi trebali uzeti u obzir:

 • Ugaone planete: planete koje su u konjukciji s bilo kojim od uglova natalne karte - Asc, Desc, IC i MC- su od izuzetne važnosti. 
 • točni aspekti s uglovima natalne karte su takođe važni, ali nemaju toliko izražen uticaj kao što to ima konjukcija.
 • Tačan aspekt (egzaktni): ukoliko je aspekt tačan ili vrlo blizu točnom uvek će pokazati jače uticaje.
 • Aspekti koji u sebi uključuju Sunce, Mesec i Ascedent su isto jako važni. Oba Svetla i jači planete koncentrisane na uglovima 1, 4, 7. i 10. polja deluju vrlo jako.U sledujućim poljima tj. 2,5, 8,11. znak su bujnog života, a u padajućim 3, 6, 9, 12. znače skučen život ,ako su još u kvadraturi sa lošim planetima mogućnost je teških ozleda i život invalida.
 • Aspekti vladajućih planeta puno su važniji od svih ostalih. Jaki aspekti dobrih planeta mogu apsorbirati loše uplive drugih aflikcija.

Treba primetiti relativnu snagu planete: planeta u svom znaku ili kući je uvek jače ispoljena tj. planeta koja ima jače dostojanstvo, ali vredi i za debilitiranu planetu (v. planetarni digniteti) koja će praviti probleme. Dok peregrinirane planete bivaju slabe, tako i aspekt gubi na važnosti, međutim toj istoj planeti može dati snagu jak ili dobar aspekt kao i recepcija u samom aspektu. (v.recepcije planeta) Isto tako peregriniranu planetu, jedan loš aspekt, pa i loša recepcija može napraviti posebno nemoćnom i jadnom - što može izazvati velike probleme kod natusa.

Ukoliko postoji dominiranje jednog tipa aspekta u natalnoj karti taj aspekt će dati karakternu crtu osobe. Na primjer, ukoliko postoji:

 • puno konjukcija unutar natalne karte onda se radi o čvrstoj, samosvjesnoj i akciji okrenutoj osobi.
 • puno sekstila govori o osobi jakih intelektualnih sklonosti koja je komunikativna i prijateljski raspoložena. 
 • puno kvadrata donosi ambicioznost i okrenutost svojoj vlastitoj karijeri, a osoba tokom života ima krizne situacije na području profesije, porodičnog i političkog života s preprekama koje moraju biti savladane. To je znak velike aktivnosti, borbi, spoljnih ili unutrašnjih sukoba, stradanja, a moguće i invalidnost.
 • puno trigona govori o osobi sklonoj skladnom izražavanju u području umetnosti, filozofije, religije i obrazovanja, ali daje i tromost (ako nije naglašen Mars). Međutim takav čovek s lakoćom sve ostvaruje.
 • Naglašene inkonjukcije govore o potrebi za stalnim usavršavanjem i regeneracijom postojećih uslova. 
 • puno opozicija govori o osobi koja stalno razmišlja o ljudskim odnosima i o rješavanju međuljudskih problema. Može dati značajnu osobu, jake individualnosti (prema znakovima u opoziciji). Ako je sve u jednom znaku nije srećno jer je tip previše jednostran.
 • nedostatak aspekata, znak je tromosti, osoba stihijski radi, vegetira, itd. posebno ako su slabi znaci Sunca, Meseca i Ascendenta. Život je monoton, bez uzbuđenja, nar. ako je Mjesec u početku znaka. Zato su uvek loši aspekti bolji nego nikakvi. 

Puno jakih aspekata znak je jake ličnosti, naročito ako to potvrđuje i položaj SO, Asc, MO; Međutim, puno aspekata sa Mesecom nije baš srećno imati. To je tip nesigurna i promenljiva života i karaktera.

 Suma svih aspekata daje uglvnom ovakve rezultate:

 • jaki aspekti i jaka polja i znaci = geniji, ličnosti,
 • jaki aspekti a slaba polja i znaci - zloupotreba, prevaranti, ljigavci
 • slabi aspekti a jaka polja i znaci = dnevni ljudi, obični
 • slabi aspekti i slaba polja i znaci = kreteni.
 • Osrednji aspekti i znaci = razni mediokriteti (čovek osrednjih ili ograničenih umnih sposobnosti i vrednosti; mediokris). Introvertirani tipovi ispolje sve unutra, ekstravertni van. 


Kada budete razmišljali o kvadratima ili opozicijama, setite se podele po kvalitetama znakova. Te podele čine osnovni model za kvadrate i opozicije. 

Na primjer: Kardinalni znaci su Ovan, Rak, Vaga i Jarac. Znak Ovna je uvek u kvadratu prema Raku i Jarcu; Rak je uvek u kvadratu prema Ovnu i Vagi; Vaga je uvek u kvadratu prema Raku i Jarcu, a Jarac uvek u kvadratu prema Ovnu i Vagi. Isto tako, Ovan i Vaga su uvek u opoziciji jedno prema drugom, a isto to važi i za znak Raka i znak Jarca. Isto ovo načelo primenjuje se i na fiksne i promenljive znake. 


Isti ovaj princip važi i za trigone, ali se trigoni temelje na podeli znakova po elementu.

Npr: Svaki vatreni znak je u trigonu sa drugim vatrenim znacima, svaki zemljani znak je u trigonu sa ostalim zemljanim znacima; svaki vazdušni znak je dakle u trigonu sa ostalim vazdušni  znacima, dok je svaki vodeni znak u trigonu sa drugim vodenim znacima.

 


Kepler je zaključio da se aspekti odnose kao proporcije celih brojeva 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6, 3:5, 5:8... što potvrđuje harmoniju prirode. Zato je dodao polusekstant od 30 stepeni, oktant 45, trioktant 135, kvinkunks 150 stepeni i druge.

Kontakt

Telefon

+381 69 229 77 00 | 10:00 - 22:00 |

Viber + Whatsapp

+381 69 229 77 00

+381 66 37 38 39

+41 76 212 79 79

+43 667 774 0 333